Техника
Мебели

Защита на личните данни

Топ Маркет гарантира на своите клиенти конфиденциалността на предоставената информация и лични данни.

 

Топ Маркет се задължава да не редактира или разкрива лична информация.
Информацията която събираме, за да разберем вашите потребности и интереси ни помага да направим вашето посещение последователно и персонализирано.

Например, ние може да използваме вашата информация, за да ви:

  • помогнем при попълване на поръчка;
  • информираме отностно продукти или услуги;
  • да предоставим услуги и поддръжка;
  • известим за нови услуги или други ползи;
  • предоставим персонализирани промоционални оферти;
  • изберем съдържание което да ви бъде показано.

Настоящата информация относно защитата на данни се прилага изключително за интернет сайта https://topmarket.bg

1. По смисъла на Закона за защита на личните данни „ТЕХНО КОМЕРС” ООД е регистриран Администратор на лични данни в регистъра на администраторите съгласно чл.14, ал.4 от Закона за защита на личните данни.

2. С приемането на настоящите общи условия ПОЛЗВАТЕЛЯТ дава безсрочно и безусловно съгласие предоставените от него лични данни да бъдат събирани, съхранявани, обработвани и използвани от ТЪРГОВЕЦА и упълномощени от него трети лица: куриерски фирми, банки и др. за изпълнение договора за продажба от разстояние, както за акция, маркетингови активности и др. незабранени от законодателството цели, организирани от ТЪРГОВЕЦА.

3. ПОЛЗВАТЕЛЯТ по всяко време може да изиска с писмена отмяна предоставените от него лични данни да не бъдат използвани и съхранявани от ТЪРГОВЕЦА като администратор на лични данни.

4. ТЪРГОВЕЦЪТ декларира изрично пред ПОЛЗВАТЕЛЯ, че предоставените от него лични данни не се отстъпват на трети лица за рекламни и други цели.

5. ТЪРГОВЕЦЪТ си запазва правото да използва IP адресите и други лични данни на ПОЛЗВАТЕЛЯ за разкриване идентичността му в случай, че това е необходимо в изпълнение на закона и юридически процедури за осигуряване спазването на настоящите Общи условия.

Сигурност на данните
Ние използваме съответните технически и организационни средства, за да защитим вашите данни от злоупотреба, загуба, повреждане или неразрешен достъп, промяна или изтриване. Мерките ни за сигурност се изпитват и подобряват непрекъснато съгласно техническия прогрес и организационните възможности.

 

Администратор на лични данни

Администратор на лични данни № 228073

Top FridayTop Friday